Výměna a vrácení zboží

Právo na odstoupení od smlouvy:

 • Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy, ode dne převzetí zboží. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete. Není možné spojit toto právo s jakoukoli sankcí.
 • Odstoupit od smlouvy lze i tehdy, kdy zboží obdržíte poškozené. Je nepřípustné, aby obchodní podmínky právo od smlouvy odstoupit omezily. K takovému ustanovení se nebude přihlížet, tedy jako by nebylo.
 • V případě, že je zboží poškozeno v důsledku nakládání spotřebitelem s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s tímto zbožím nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn zohlednit tuto skutečnost ve formě peněžní částky, odpovídající snížení hodnoty zboží takto poškozeného.
 • Při vrácení nebo při výměně zboží vložte do zásilky písemnou zprávu o tom, že žádáte vrácení peněz s poznámkou, jestli chcete zaslat peníze poštou, nebo na svůj bankovní účet. Dále vložte do zásilky kopii prodejky nebo čitelné jméno, adresu (případně číslo bankovního účtu) a datum nákupu, kdy byla původní objednávka zaslána.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • V případech při vrácení peněz - peníze vracíme pouze na jméno, na které byla vystavena prodejka - daňový doklad.
 • Na vyřízení reklamací si vyhrazujeme dobu 30 dnů (§19 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se počítá takto:
 

 • Klíčový je okamžik převzetí zboží, nikoli samotné uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den.
 • Nebylo-li zatím zboží dodáno kompletně, lhůta pro odstoupení od smlouvy běží až od převzetí poslední dodávky zboží. Naproti tomu objednáte-li si přes internet například roční předplatné časopisu, vycházejícího každý měsíc, 14denní lhůta běží jenom od prvního dodaného čísla.
 • Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14denní lhůty.

Vrácení pouze části zaplacené kupní ceny:

 • Prodávající je povinen vám v důsledku odstoupení vrátit veškeré peněžní prostředky, které od vás obdržel. Zároveň však může požadovat náhradu za opotřebení či poškození zboží, které mu vracíte zpět.
 • Zákon stanoví 14denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává vám tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I tak můžete od smlouvy odstoupit. V takovém případě si jako prodávající můžeme z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty.
 • Jako prodávající si však nejsme oprávněni snižovat vracenou částku v situaci, kdy využíváte možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží, které jste obdrželi poškozené.
 • Důležité je, že během prvních sedmi dnů od konání předváděcí akce od vás prodávající nesmí požadovat úhradu kupní ceny. Pokud tedy v této lhůtě odstoupíte, snížení vracené částky nepřipadá v úvahu.

Informace o možnosti odstoupit:

 • Základním pravidlem je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít.
 • Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu. Informaci o odstoupení od smlouvy nám zašlete na adresu našeho sídla: Brno, Bidláky 837/20, 639 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu:info@i-domacipotreby.cz .
 • Není nutné uvádět důvod, proč jste se rozhodli využít práva na odstoupení od smlouvy. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který jsme Vám poskytli v písemné formě při uzavření smlouvy. Vzorový formulář je dostupný i zde: ke stažení. Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a prodávajícího, vůči němuž odstoupení směřuje. Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte datum a váš podpis.
 • Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14denní lhůty.

Co se bude dít poté, co odstoupíte od smlouvy:

 • V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Vaší povinností je vrátit nám zboží, nejpozději do 14 dnů, náklady na zaslání zboží nesete vy.
 • Pokud bychom vám ale dovezli na základě uzavřené smlouvy domů nadměrné zboží, například různé čistící stroje, velké sady nádobí, matrace, které není možné odeslat běžně poštou, je naší povinností si zboží na své náklady u vás doma opět vyzvednout a odvézt, v případě že se rozhodnete odstoupit od smlouvy.
 • Naší povinností jako prodávajícího je vám vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně počátečních nákladů na dodání zboží, nejpozději do 14 dnů. Musíme k tomu využít stejný způsob, jakým jste platili, pokud se nedohodneme na jiném způsobu. S vrácením částky jsme oprávněni počkat až do okamžiku, dokud od vás neobdržíme buď zboží nebo doklad o jeho odeslání.

Výměna zboží za jiné


 • Zboží, které vám z jakýchkoli důvodů nevyhovuje můžete do 14 dnů zaslat k jeho výměně.
 • V případě, že je zboží poškozeno v důsledku nakládání spotřebitelem s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s tímto zbožím nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn zohlednit tuto skutečnost ve formě peněžní částky, odpovídající snížení hodnoty zboží takto poškozeného.
 • V této službě není účtováno balné a poštovné.
 • Zboží, která nám vracíte zpět nezasílejte na dobírku. Takovou zásilku nepřebíráme, ale vracíme ji jako nevyžádanou. Zboží, které zasíláte zpět vám doporučujeme pojistit.
 • V této službě nelze požadovat záměnu za zboží jiné, levnější a dále navrácení rozdílu ceny za zboží poštovní složenkou nebo na bankovní účet.
 • V této službě lze požadovat záměnu za zboží jiné, dražší a doplatit rozdíl ceny při jeho převzetí dobírkou.
 • Při této službě vložte do zásilky písemnou zprávu o tom, že žádáte výměnu zboží. Dále vložte do zásilky kopii prodejky nebo čitelné jméno, adresu a datum nákupu, kdy byla původní objednávka zaslána.
 • Do zásilky vložte také písemnou objednávku nového zboží, kterým si původní přejete nahradit, kde ve zprávě pro prodejce uveďte -- výměna zboží.
 • Na vyřízení reklamací si vyhrazujeme dobu 30 dnů (§19 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele).